Λογισμός και Μυαλά

- Με «Μυαλά» εννοείται «Άτομα με αναλυτικές ικανότητες», τα οποία είναι ικανά να προσφέρουν τον αναγκαίο λογισμό, αλλά και την υλοποίηση τεχνοκρατικών υποδομών. -

Χρειάζεται «λογισμός», ο οποίος μετριάζει και εστιάζει την δράση. Ο λογισμός αυτός προέρχεται κυρίως από «μυαλά», δηλαδή άτομα με ξεχωριστές πνευματικές ικανότητες. Τα υπάρχοντα συστήματα χρησιμοποιούν τέτοια άτομα, στα οποία προσφέρουν συμφέροντα, όπως υψηλές οικονομικές αποδοχές. Μερικά άτομα παγιδεύονται άθελα στους διάφορους μηχανισμούς που επιβάλλουν τα συστήματα.

Η ανάγκη για λογισμό καταλήγει οπότε στην ανάγκη να βρεθούν τα ελάχιστα ικανά και ελεύθερα μυαλά, τα οποία δεν μπόρεσαν να δεσμευτούν από τα υπάρχοντα συστήματα. Στην συνέχεια ανιχνεύονται τα παγιδευμένα μυαλά, ώστε να απελευθερωθούν και να τεθούν σε πλαίσιο όπου μπορούν να συμβάλλουν. Εάν δεν ενεργοποιηθούν αυτά τα μυαλά, δεν μπορεί να υπάρξει Μετατροπή, μιας και αποτελείται κυρίως από πνευματική εργασία.