Ο Ρόλος του Γνώστη

Οι γενικοί αναλυτές πρέπει να κρατάνε μεγάλη άγνοια για το αντικείμενο που αναλύουν. Eξαρτώνται από τους γνώστες, οι οποίοι τους δίνουν την γνώση που αναζητούν. Οι κυριότεροι γνωστικοί τομείς είναι:

Πληροφορική, Ηλεκτρονική, Νομική, Ιατρική, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Φιλολογία, Γλωσσολογία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Φιλοσοφία και Κοινωνία.

Κριτήρια

Για να είναι πιθανή η συνεργασία, θα πρέπει να έχουν την πειθαρχία στο να δίνουν ως απάντηση ένα δεδομένο (και όχι ανάλυση). Αυτό απαιτεί συχνά το να ελέγχουν τον εγωισμό τους.

Ο γνώστης δεν χρειάζεται αναγκαστικά να έχει πτυχίο, αρκεί οι γνώσεις να είναι στοιχειώδεις και τεκμηριωμένες. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, κυρίως σε ιατρικά και νομικά ζητήματα, χρειάζεται να υπάρχει πτυχίο.