Επιλυτική Δημοσιογραφία

Η Δημόσια Γραφή με Επικέντρωση στην Επίλυση Ζητημάτων

-

Σήμερα γράφουν όλο και περισσότεροι δημόσια. Εάν αυξηθεί ο αριθμός αυτών που γράφουν με επίκεντρο την επίλυση, η Μετατροπή παίρνει μορφή.