Κανόνες και Νόμοι

Τα συμπεράσματα, οι αξιολογήσεις και οι επικρίσεις του συντάκτη θα πρέπει να εκφράζονται τελικά ως κανόνες, ως νόμοι. Οι νόμοι αυτοί επιτρέπουν την εύκολη εποπτεία των γραπτών αλλά και των πράξεων του συντάκτη. Ο ίδιος ο συντάκτης αναθεωρεί τα γραπτά του συνεχώς, μόλις διακρίνει έλλειψη ακεραιότητας στους νόμους που κατέγραψε.

Η ποιότητα του Νόμιου εξαρτάται από την ποιότητα των κανόνων που αποσπάει ο συντάκτης, την ακεραιότητα των διασυνδέσεων των κανόνων και την ποιότητα καταγραφής των κανόνων ως νόμους.

Άλλα άτομα μπορούν να εναντιωθούν με δικούς τους νόμους, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει το πιο ακέραιο 'πλέγμα' νόμων, το πιο "ορθό" σύνολο νόμων.