Ηλεκτρονικά

Υπάρχουσα Τεχνολογία

Υπολογιστές, κινητά, κάμερες, φωτογραφικές μηχανές αξιολογούνται και επιλέγονται, ώστε να υπάρχει μια κοινή βασική υποδομή, η οποία υπάρχει διαθέσιμη στην ελεύθερη αγορά.

Νέα Τεχνολογία

Το «Ατόμιο» είναι ένας εξειδικευμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Συνδέεται με άλλα «Ατόμια» με βάση διαφορετικών μέσων και πρωτοκόλλων, όπως ενσύρματα και ασύρματα. Ο σκοπός του είναι να εκτελεί το λογισμικό "Νόμιο" ενός ατόμου, εξασφαλίζοντας την λειτουργία ακόμα και υπό εξαιρετικές συνθήκες.

Κύρια προδιαγραφή στην σχεδίαση και υλοποίηση είναι η υψηλή ανεξαρτησία από πολυεθνικές εταιρίες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, λογισμικών και δικτύων επικοινωνίας. Το «Ατόμιο» λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς εξάρτηση από άλλους υπολογιστές. Κατέχει επίσης αυτόνομη τροφοδοσία ώστε να μην εξαρτάται από τα δίκτυα ενέργειας.