Διαδικασίες Ανίχνευσης

Τα αμερόληπτα άτομα αυτά πολύ πιθανώς να μην γνωρίζουν για την αμεροληψία και τα άλλα στοιχεία που κατέχουν.

Θα πρέπει να ενημερωθούν για αυτό, διότι πιθανώς θα νομίζουν πως δεν είναι «φυσιολογικοί», λόγου των ενστάσεων (και μάλλον συγκρούσεων) που έχουν συνεχώς. Είναι φυσιολογικοί, μα αντίθετοι με την μεροληπτική μάζα, η οποία τους αποκαλεί «ιδιόρρυθμους», «αντικοινωνικούς» και διάφορα άλλα.

Επίσης πρέπει να προστατευτούν από το να «απορροφηθούν» από άκυρες ιδεολογίες και συστήματα. Αν και θα το καταλάβουν κάποια στιγμή, θα χάσουν χρόνο και ενέργεια.

Οι Αόριστοι ανιχνεύουν τους αμερόληπτους. Δηλαδή, ένα άτομο -και ας μη έχει όλα τα χαρακτηριστικά- μπορεί να διακρίνει ένα αμερόληπτο άτομο, να το στηρίξει και να το ενεργοποιήσει.

Οι Ακέραιοι είναι αυτοί που πρέπει να φροντίσουν να ενεργοποιηθούν οι Αόριστοι, δημιουργώντας μεθόδους και υποδομές, ώστε να συμβάλουν και τα άτομα που κατέχουν λιγότερα στοιχεία και λιγότερη αφοσίωση.

Η Ανίχνευση των ατόμων είναι δύσκολη διαδικασία, απλά διότι τα άτομα μπορεί και να προσποιούνται.

Η δημόσια αντιμετώπιση μειώνει την δυνατότητα υποκρισίας. Για παράδειγμα, εάν κάποιο άτομο μάχεται δημόσια ενάντια του φασισμού, και διαγράφει σχόλια αντίλογου, έδειξε άμεσα τι είναι: άκυρο.