Εισαγωγή

Οι εξουσίες των σημερινών κοινωνικών συστημάτων χρησιμοποιούν εκτενώς την τεχνολογία. Η ήπια εναντίωση σε αυτά τα τεχνοκρατικά συστήματα, αλλά και τις εξουσίες που τα ορίζουν, περνάει μέσα από την τεχνοκρατία.

Το παρόν τμήμα περιγράφει την «Ορθόνομη Τεχνοκρατία». Τεχνολογία χωρίς μεγάλα δεσμά προς τρίτους, ειδικά πολυεθνικές εταιρίες. Τεχνολογία που εξυπηρετεί τον πληθυσμό, που παραμένει ιδιοκτησία του πληθυσμού, κοινό αγαθό.

Η τεχνοκρατική υποδομή αποτελείται από δύο βασικά σκέλη, τα Λογισμικά και τα Ηλεκτρονικά, με τα οποία υλοποιούνται αυτόνομα συστήματα συγγραφής και δικτύωσης.